VetLab je jedina veterinarska laboratorija sa akreditovanim biohemijskim metodama u Srbiji