Zdravlje pasa

Utvrđivanje vakcinalnog titra At – dokaz o vakcinaciji

Opis analize: Analizom određujemo titar (količinu) antitela na parvovirus i na virus štenećaka. Praktično, možemo videti da li je vakcinacija uspela i u kojoj meri. Ujedno, ako je rezultat negativan, to znači da pas ili nije vakcinisan ili je vakcinacija bila neuspešna. Od našeg stručnog osoblja možete dobiti i tumačenje kao i savet za dalje postupke. Uz naš rezultat, vrednost vašeg šteneta raste na tržištu.

Prednost naše analize:

  • Povećava se tržišna vrednost štenaca
  • Validni rezultat iz veterinarske laboratorije
  • Original rezultata kao potvrda