Pseći progesteron

Opis analize: Određivanje nivoa polnog hormona progesterona kako bi utvrdili idealno vreme za parenja. U našoj veterinarskoj laboratoriji analize vršimo isključivo na kitovima koji su validirani za analizu krvi pasa/kuja.

Prednost naše analize:

  • Validirani kitovi za krv kuja
  • Uz rezultat dobijate objašnjenje (link)
  • Naše stručno osoblje može vam pomoći u tumačenju rezultata

Napomena: Rezultati nivoa progesterona se često pogrešno protumače. Variranja koja nastaju kao posledica individualnih karakteristika, najrazličitije patologije, razlike među rasama zahtevaju analizu od strane stručnog lica.

CENA: 1000din/uzorku