Genetika

Bilo da kupujete ili koristite ljubimca za dalji uzgoj, važno je da znate hoće li ta životinja oboleti od neke bolesti i može li je preneti na potomstvo. Želite da znate da li ima neke poželjne osobine. Na osnovu rezultata analiza možete doneti sigurnu odluku da li je i dalje treba pariti. Svi genetski testovi imaju za cilj da vas usmere ka pravilnom planiranju uzgoja kako bi se zadržao ili povećao kvalitet pasa u uzgoju. Ujedno možete pravovremeno prepoznati sklonost ka razvoju naslednih bolesti. U ponudi imamo veliki broj genetskih analiza.

Kako funkcionišemo?

Korak 1 – Odaberite potreban test na spisku

Preporučujemo panele jer obuhvataju više testova za jednu rasu i to po nižoj ceni nego kada biste radili pojedinačne testove

Korak 2 – Posetite ili kontaktirajte svog veterinara

Preporuka je da veterinar uzorkuje krv, jer je krv bolji uzorak. Ujedno, veterinar će izvršiti identifikaciju životinje što rezultatu analize daje na značaju

Korak 3 – Identifikacija

Identifikacija životinje je, pored uzorkovanja, najbitniji proces.

Identifikaciju može da uradi samo veterinar! Identifikacija se vrši očitavanjem mikročipa.

Broj mikročipa se upisuje u Zahtev za genetske testove a veterinar koji je identifikovao životinju se potpisuje i stavlja svoj pečat.

Ako je procedura do kraja ispoštovana i ako je veterinar identifikovao životinju, dobićete rezultat na željenu adresu sa komentarom:

“VETERINAR POTVRDIO IDENTITET ŽIVOTINJE”

U suprotnom rezultati stižu na željenu e-mail adresu sa porukom. Na rezultatu će stajati komentar:

“VLASNIK SAM DONEO UZORAK. ZA VERODOSTOJNOST REZULTATA JE ODGOVORNO LICE KOJE JE DONELO UZORAK”

Korak 4 – Popunite Zahtev za genetske testove

Zahtev za genetske testove možete preuzeti sa našeg sajta

Korak 5 – Pozovite VetExpress servis

Pozovite 011 380 89 05 ili 064 07 20 280

Korak 6 - Izdavanje rezultata

Rezultate dobijate na e-mail adresu upisanu u Zahtev za genetske testove. Ukoliko je veterinar uzorkovao i identifikovao životinju, original rezultata možete dobiti i na kućnu adresu

Preuzmite uputstva i zahteve