Veterinarska mikrobiologija

Iskustvo je pokazalo da u humanim laboratorijama, bez obzira na visok kvalitet rada, nije moguće dobiti odgovarajući rezultat mikrobioloških analiza uzoraka životinjskog porekla. Mada nema velikih razlika u procedurama, uzročnici koji izazivaju patološke promene kod ljudi se razlikuju od uzročnika koje mi srećemo u svakodnevnoj praksi. Antibiotici koje koristimo za antibiogram su u skladu sa ponudom veterinarskih antibiotika.

Mikrobiološke analize nisu skupe. Uzorkovanje je jednostavno.
Nemojte rizikovati sa proizvoljnom terapijom.

Prednosti mikrobioloških analiza u VetLabu:

Više antibiotika u antibiogramu

Mali antibiogram (12 antibiotika)
Veliki antibiogram (24 antibiotika)

Na zahtevu za analizu označite mali ili veliki antibiogram i dobićete 12 ili 24 antibiotika u antibiogramu

Sve analize se rade prema uputstvima i preporukama (CLSI i EUCAST PREPORUKE)

CLSI – Clinical and Laboratory Standards Institute
EUCAST –  The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing

 

Specijalni antibiogrami za specifične kategorije životinja

  • Gravidne
  • U laktaciji
  • Štence i mačiće
  • Životinje sa oštećenom funkcijom jetre
  • Životinje sa oštećenom funkcijom bubrega
  • Egzote