Veterinarska mikrobiologija

VETERINARSKA MIKROBIOLOGIJA

Više antibiotika u antibiogramu

Mali antibiogram (12 antibiotika)
Veliki antibiogram (24 antibiotika)

Na zahtevu za analizu označite mali ili veliki antibiogram i dobićete 12 ili 24 antibiotika u antibiogramu

CLSI i EUCAST PREPORUKE

Sve analize se rade prema uputstvima i preporukama

CLSI – Clinical and Laboratory Standards Institute
EUCAST –  The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing

SPECIJALNI ANTIBIOGRAMI

 

Specijalni antibiogrami za specifične kategorije životinja

  • Gravidne
  • U laktaciji
  • Štence i mačiće
  • Životinje sa oštećenom funkcijom jetre
  • Životinje sa oštećenom funkcijom bubrega
  • Egzote