• 03 MAR 15
  • 0
  Pravilno uzimanje uzoraka

  Pravilno uzimanje uzoraka

  Savet našeg mikrobiologa je da se bris uvek uzima sa ivice promene, sa dela koji se nalazi između zdravog i bolesnog tkiva, nikada iz sredine. Obavezno počupajte i dlaku sa ivice promene i stavite je u bočicu/ampulu brisa. Terapiju propisujte samo na osnovu antibiograma.

  Posao veterinara je jako dinamičan i zahtevan. Do konačnog izlečenja životinje vodi određeni broj koraka, od kojih je jedan slanje uzoraka na analizu u VetLab. Kako bi procedura slanja bila što lakša i što brža, VetLab je pripremio download dokumenata i svih informacija koje mogu zatrebati veterinaru pri uzorkovanju, kao i pri ispunjavanju zahteva za analizu.

  www.vetlab.rs/preuzimanje-materijala/

  www.vetlab.rs/uzorci/

  Leave a reply →

Photostream