• 20 JAN 13
  • 0

  Metabolički profili

  Energetski balans ima najveći uticaj na zdravlje životinje, laktaciju I reproduktivne performance. Dva parametra su od najvećeg značaja – NEFA i BHB

  Tumačenje rezultata metaboličkih profila nije jednostavno. Pored rezultata analiza, neophodno je uzeti u obzir I druge faktore. Faktori kao što su godišnje doba, proizvodna kategorija životinje, nivo laktacije, specifičnosti stada se moraju uzeti prilikom tumačenja rezultata.

  NEFA-neesterifikovane masne kiseline

  Za vrednosti NEFA>0,6 mogućnost razvijanje masne jetre se uvećava 5 puta.  

  BHB-βhidroksibutirat

  1,4mmol/l<BHB<2,6mmol/l ukazuje na subkliničku ketozu

  Koncentracije BHB>2,6mmol/l upućuje na kliničku ketozu

  Ukoliko je kod grla koja su pred teljenje koncentracija BHB veća od 1,0 (1,4) mmol/l mogućnost postpartalnih oboljenja se povećava za 3,2 (4,3) puta. 

   

  KROWA

  Leave a reply →

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

Photostream