Parametar

+

 

 

Leukociti

Leukocitoza

 • infekcije
 • neoplazije
 • intoksikacije
 • hemoragije

 

Leukopenija

 • teški zapaljenski procesi
 • smanjena produkcija
 • imunosupresija

 

 

Neutrofili

Neutrofilija

 • bakterijske infekcije
 • akutne inflamacije
 • stres
 • neoplazije

 

Neutropenija

 • toksemija
 • smanjena produkcija
 • teške bakterijske infekcije

 

 

Limfociti

Limfocitoza

 • hronične infekcije
 • virusne infekcije
 • limfosarkom
 • stres (izrazito kod mačaka)
 • post vakcinalno (kratkotrajno)

 

Limfopenija

 • stres
 • upotreba kortikosteroida
 • limfotoksični virusi (štenećak, hepatitis, parvo, FeLV…)
 • gubitak limfe (hilotoraks)

 

 

 

 

Monociti

Monocitoza

 • stres
 • trauma
 • hronične inflamacije
 • piogranulomatozne infekcije
 • nekroze
 • sekundarno, odgovor na neutropeniju
 • hemoliza

 

 

 

 

Eozinofili

Eozinofilija

 • parazitoze
 • alergije
 • hipoadrenokorticizam (nestalna)
 • eozinofilni granulom
 • eozinofilni enteritis ili miozitis

 

Eozinopenija

 • hiperadrenokorticizam
 • terapija kortikosteroidima
 • akutne infekcije

 

 

Bazofili

Bazofilija

 • hipotireoidizam
 • hiperlipidemija
 • alergije

 

 

 

Parametar

(+)

(-)

 

Eritrociti

 

Eritrocitoza

 • dehidratacija
 • policitemia rubra vera
 • sekundarno usled hipoksije
 • visoka koncentracija eritropoetina (hipoksija, ugljen monoksid, oboljenja pluća…)

1.Anemija(regenerativna)

 • akutne ili hronična hemoragija
 • imuno zavisna hemoliza
 • DIC
 • babezioza

2.Anemija(neregenerativna)

 • nedostatak gvožđa, vitamina B12, malnutricija
 • bubrežna oboljenja(smanjenje produkcije eritropoetina)
 • malfunkcija kostne srži
 • hronične inflamacije
 • aplastična pancitopenija
 • erlihioza

 

 

 

Hematokrit

 

 • dehidratacija
 • hemokoncentracija
 • hipovolemija
 • policitemija

 

 

 • gubitak ćelijskih el.krvi (prevashodno eritrocita)
 • vidi  dijagnostiku anemije
 • hiperhidratacija

 

Hemoglobin

 

 • makrocitoza
 • ukazuje na regenerativnu anemiju
 • vidi  dijagnostiku anemije
 • mikrocitoza
 • vidi  dijagnostiku anemije

 

RDW

 

 • anizocitoza

 

 

 

 

Retikulociti

 

 • ukazuju na regenerativnu anemiju
 • hronične hemoragije, hemolize
 • babesia spp.

 

 

 • malfunkcija koštane srži
 • smanjena produkcija eritropoetina

 

 

Parametar

(+)

(-)

 

 

 

Trombociti

Trombocitoza

 • odgovor na akutne hemoragije
 • hronična gastrointestinalana krvarenja
 • sekundarno kod inflamacija
 • sekundarno kod neoplazija
 • kod terapija vinkristinom

Trombocitopenija

 • hemoragije
 • DIC
 • smanjena proizvodnja
 • babezioza
 • erlihioza
 • splenomegalija
 • aplastična anemija

 

 

Literatura:

1. Charles H. Sodikoff, DVM, MS, (1995), Laboratory Profiles of Small Animal Diseases, 2nd edition, Mosby, p. 72-83

2.  Morgan G. Kerr, (2002), Veterinary Laboratory Medicine, 2nd edition, Blackwell Science, p. 49-65

3.  Elizabeth Villers, Laura Blackwood, (2005), BSAVA Manual of Canine and Feline Clinical Pathology, 2nd edition, British Small Animal Veterinary Association, p. 433

 Samo stručno lice može na osnovu svog znanja, iskustva, kliničkog pregleda, kao i drugih dijagnostičkih metoda donositi zaključke.  Laboratorijska dijagnostika je samo jedna od dijagnostičkih metoda. Pojedinačna analiza nikako nije dovoljna za donošenje dijagnoze.