• 11 MAR 18
  • 0
  Prednost seroloških ispitivanja ELISA metodom u odnosu na brze testove

  Prednost seroloških ispitivanja ELISA metodom u odnosu na brze testove

  Osetljivosti i specifičnost Osetljivost predstavlja meru kojom se definiše koji procenat sigurno pozitivnih uzoraka daje pozitivan rezultat testiranja. Ako neki brzi test ima osetljivost 91%, to u praksi znači da će od 100 sigurno pozitivnih uzoraka ispitanih tim testom 91 biti pozitivan, a 9 biti lažno negativni. Specifičnost predstavlja meru kojom se definiše u kom

  Read more →
  • 03 APR 17
  • 0
  Akcija – Retikulociti

  Akcija – Retikulociti

  Kada u se u krvi dodje do smanjene koncentracije kiseonika, usled anemije, smanjene oksigenacije krvi ili smanjene bubrežne perfuzije, dolazi do stimulacije eritropoeze. Prethodnik eritrocita u procesu eritropoeze je retikulocit, bezjedarna ćelija, koji u sebi sadrži RNA i mitohondrije. Za tri do četiri dana, nakon nastanka retikulocita, dolazi do smanjivanja ćelijske membrane, eliminacije ćelijskih organela

  Read more →

Photostream